Medan stora delar av världen tittar på hur den kan använda mer grön energi och minska C02 -utsläpp inför klimatmötet COP26, är utmaningen något annorlunda i Afrika. För många över hela kontinenten är det utmaningen att komma åt vilken energiförsörjning som helst. Cirka 600 miljoner människor i Afrika har inte tillgång till energi – vilket…